Prix Irene

Aktuality

NOVINKY IRENE PRESS 2018


O ČEM SE NEMLUVÍ

Helen EPSTEIN: O čem se nemluví
Memoáry americké novinářky a spisovatelky Helen Epstein odhalují intimní tajemství v kontextu dramatické českožidovské minulosti rodičů a amerických poměrů. Hledání tajemství, které autorka tuší, že se odehrálo v jejím dětství a ovlivnilo ji na celý život. Autobiografie „O čem se nemluví“ je třetím dílem Helen Epstein o mezigeneračním přenosu traumatu, autorka tak navazuje na „Děti Holocaustu“ o životě druhé generace a na „Nalezenou minulost“ o moravských kořenech své matky.

Bližší informace o publikacích včetně možnosti objednání naleznete v záložce Irene Press / Publikace.

PRIX IRENE 2018 a mezinárodní konference OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918-2018


Konference 2018

Vážení přátelé, spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT si Vás dovolují pozvat na mezinárodní mezioborovou konferenci OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918-2018, která se uskuteční v sálech Evangelické teologické fakulty UK v Praze ve dnech 18 - 21. října 2018.

Na konferenci promluví představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, psychologie a historie, a to z Anglie, Izraele, Německa, Polska, Slovenska, Čech, m.j. Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Dieter Nitzgen, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Marek Preiss, Lída Trapková, Egon Gál,Shulamit Geller a další. Konferenci svými přednáškami otevřou Pavel Rychetský a Cyril Höschl. V předvečer bude udělena Prix Irene.

Nově je možné využít také jednodenní vstup. Bližší informace o konferenci včetně registrace naleznete na webových stránkách konference www.stolet.eu.

V případě dotazů prosím kontaktujte Marii Markovou na adrese: marie.markova17@seznam.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

Program konference

Pozvánka na konferenci

NOVINKY IRENE PRESS 2017


SVÍTÁNÍ

Elie WIESEL: Svítání
Smí člověk zabít druhého? Tuto strašlivou otázku řeší autor Elie Wiesel v novele na příběhu mladého muže. Protagonista se nedávno vrátil z koncentračního tábora, kde byla zničena celá jeho rodina, jeho vesnice a také jeho důvěra v lidskost. Ocitá se nyní v zemi, kde před staletími žili předkové jeho rodiny. V zápase o tuto zemi dostane úkol - zabít člověka. Jak se s tímto hrozným zadáním má vyrovnat? Novela vychází s doslovem Robiho Friedmana, izraelského klinického psychologa, skupinového analytika.

PODLE ČLÁNKU 29

Helena KLÍMOVÁ: Podle článku 29, Hlava II
Příběhy statečných lidí, kteří se stavěli proti totalitě. Autorka Helena Klímová v knize představuje portréty svých uvězněných přátel – mezi nimi Rudolf Battěk, Sváťa Karásek, Jiří Muller, Jiří Lederer, Otka Bednářová, Jiřina Šiklová i další – psala autorka jako součást zápasu za jejich svobodu. Příběhy doprovází korespondence s představiteli normalizace. Knihu uvádějí předmluvy od Petra Pitharta a Radka Schovánka. V krátké době vychází ve druhém vydání, s doslovem Miloše Rejchrta.

DOPISY

ed. Kateřina ČAPKOVÁ: Dopisy z Prahy 1939 – 1941
Tato kniha je unikátním souborem rodinných dopisů, který obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Předlohu knihy uspořádaly Raya Czerner Schapiro a Helga Czerner Weinberg, české vydání zpracovala historička Kateřina Čapková.