Prix Irene

Ročníky

Prix Irene 2016

Laureát: Earl Hopper – cena udělena za účinné a inteligentní porozumění mezi různými lidskými skupinami
Mimořádné udělení: Jiří Brady – cena udělena s respektem k celoživotní statečnosti a za pomoc bližním v těžkých chvílích; za to, jak pečuje o pronásledované po celém světě a za to, že vytrvale podává svědectví o všem podstatném

Prix Irene 2015

TRAUMA A HUDBA
Laureát: Marwan Alsolaiman

Prix Irene 2014

TRAUMA A DOMOV
Laureát: Milan Pospíšil

Prix Irene 2012

TRAUMA - SEN - VĚDOMÍ: TRAUMATIZOVANÉ SKUPINY - HOJENÍ - IDENTITA
Laureát: Uyen Pham Huu – cena udělena za schopnost formulovat univerzální humanistické hodnoty na vysoké filosofické úrovni a v případě potřeby podnikat konkrétní kroky na záchranu lidských osudů a životů a tím vším vytváří spojnici mezi našimi občanskými společnostmi

Prix Irene 2011

TRAUMA A ZODPOVĚDNOST
Laureát: Kristýna Vlachová – cena udělena za upozorňování na problémy, které ostatní spoluobčané vytěsňují do nevědomí
 • Přehled přednášek:
 • Lubomír Kukla: Transgenerační přenos násilí

  Marek Preiss: Charakter a ctnosti

  Lu Jing (ČR, Čína): Co mne život naučil

  Katalin Pecsi (Maďarsko): Trauma a zodpovědnost - Maďarsko dnes

  Jan Urban: Zodpovědnost obětí

  Martin Vadas: Laudatio

  Harvey Rich (USA, Francie): O smyslu příběhu - rozvoj osobní zodpovědnosti

  Norman Eisen (USA): O příběhu se smyslem - rozvoj osobní zodpovědnosti

Prix Irene 2010

TRAUMA A VÍRA
Laureát: Věra Lukášová – cena udělena za víceleté působivé propojování Bible, hudby, výtvarna, evangelíků, katolíků, židů i neznabohů
 • Přehled přednášek:
 • Martin Mahler: Potíže s odpouštěním

  Prokop Remeš: Bůh - magický pomocník, nebo Dárce smyslu?

  Avi Berman (Izrael): Post Traumatic Victimhood: Between Compensation and Recovery

  Gaby Glassman (GB): Faith and the Holocaust

  Jaromír Štětina: Bez konfesního smíru nebude mír

  Bohdan Pivoňka: Kudy z traumatu: vírou?

  Monika Žárská: Laudatio

Prix Irene 2009

TRAUMA A SVĚDOMÍ
Laureát: Václav Trojan – cena udělena za soukromou a skrytou péči o nespravedlivě postižené lidské skupiny i jedince
 • Přehled přednášek:
 • Gaby Glassman (GB): Trauma, conscience and consciousness

  Michael Šebek: Pojem svědomí z hlediska psychoanalýzy

  Zlata Černá: Místo svědomí v pojetí čínské filosofie

  Milan Balabán: Hebrejské myšlení a pojem svědomí

  Václav Břicháček: Altruistická osobnost

  Jiřina Šiklová: Nesamozřejmost svědomí, laudatio

Prix Irene 2008

TRAUMA A HISTORIE
Laureát: Rudolf Battěk – cena udělena za schopnost i v kriminále tvořit mír v duši a mezi lidskými skupinami
 • Přehled přednášek:
 • Petr Roubal: Laudatio

  Gaby Glassman (GB): Trauma and history - what do we do with what has happened?

  Karol Sidon: Trauma z historie - zkušenost osobní

  Jan Ruml: Nepoučená přítomnost

  Earl Hopper (GB): Trauma and the human group: my theory of the basic assumption of incohesion

Prix Irene 2007

TRAUMA A IDENTITA
Laureát: Karel Holomek – cena udělena za péči o disidenty za bolševika a za péči o Romy po sametu
 • Přehled přednášek:
 • Martin Šimečka: Laudatio

  Gaby Glassman (GB): Když ne já - kdo jiný bude pro mne?

  Orit Nuttman Schwartz (Izrael): Zvládání traumatických událostí - setrvalé ohrožení jedniců, komunit, organizací

  Jana Horvátová: Identita jako jedno z romských traumat

  Fedor Gál: Lidé, kteří mají jistotu o své identitě, jsou podezřelí

Prix Irene 2006

TRAUMA A ŘÁD
Laureát: Milena Šimsová – cena udělena za celoživotní spojování opravdovosti občanské, duchovní a přátelské: za badatelské dílo historické i za spoluúčast při tvorbě historie příkladné
 • Přehled přednášek:
 • Monika Žárská: Laudatio

  Helena Illnerová: Čas v nás – jak mu rozumět?

  Martin Mahler: Žít v cizím čase

  Jiřina Šiklová: Samozřejmost mravnosti

  Gaby Glassman (GB): My trauma, their order

  Malcolm Pines (GB): How cultural is the social unconscious?

Prix Irene 2005

Laureát: Igor Blaževič – cena udělena za propojování lidí z celého světa skrze filmový festival s tématem lidských práv
 • Přehled přednášek:
 • František Kostlán a Věra Roubalová: Laudatio

  Gaby Glassman (GB): Reflexe náboženských předsudků

  Jana Švehlová: Dcera „nepřítele“. Stalinismus a jeho psychologický dopad na děti politických vězňů

  Felix de Mendelssohn (Rakousko): Stud, hrdost a důstojnost – povědomí o sobě sama a ostatních v kontextu transgeneračního traumatu

  Martin Mahler: Může se lidské společenství zbláznit?

  Helena Klímová: Trauma – inspirace pro „tikkun“?

Prix Irene 2004

Laureát: Jana Hradílková – cena za za zorganizování české pomoci ohroženým dětem a rodinám v Čečně a v Afganistanu
 • Přehled přednášek:
 • Jiřina Šiklová: Laudatio

  Jonathan Magonet (GB): Třináct kroků pro mír – Nové čtení židovské modlitby

  Martin Mahler: Osud rodinné soudržnosti – jeden příběh

  Hana Papežová: Trauma, stres a porucha příjmu potravy

  Marek Preiss: Změny osobnosti po traumatické události – Od Bosny dále

  Helena Klímová: Matky a dcery: Trauma a intimita

  Gaby Glassman (GB): Pracujeme na zlepšování vztahu

  Věra Roubalová: Zúročení našich zkušeností při práci s uprchlíky

  Elena Turnovská: Azylový dům pro děti – příležitost k toleranci

  Zuzana Peterová: Proč i dnes, tolik let po skončení Holocaustu, lidé vzpomínají na „svého“ rabína Federa. Který je jim stále oporou?

  Jana Hradílková: Češi Čečencům a Čečenci Čechům – Proč a jak si pomáháme

Prix Irene 2003

Laureát: Kumar Vishwanathan - cena udělena za pomoc při soužití Romů a ostatních občanů
 • Přehled přednášek:
 • Věra Roubalová: Laudatio

  Gaby Glassman (GB): Čeho si vážíme a co na ní milujeme

  Helena Klímová: Co mají psychoterapeuti z Rafael Centra Společného s Prix Irene?